การเดินทาง

จากโตเกียว


โดยรถไฟ

สถานีโตเกียว
1 ชม. 30 นาที
JR ชินคันเซ็น โทโฮคุ
สถานีเซนได
30นาที
JR สายหลัก โทโฮคุ
ชิบาตะ
(สถานีฟุนาโอกะ)

สถานีโตเกียว
1 ชม. 30 นาที
JR ชินคันเซ็น โทโฮคุ
สถานีฟุคุชิมะ
50นาที
JR สายหลัก โทโฮคุ
ชิบาตะ
(สถานีฟุนาโอกะ)

โดยรถยนต์

ทางเชื่อมคาวากุจิ
3 ชม. 10 นาที
ทางด่วนโทโฮคุ
มุราตะ ไอซี
18 นาที
ถนนท้องถิ่น
ชิบาตะ

จากสนามบินเซนได


โดยรถไฟ

สนามบินเซนได
10 นาที
แอคเซสไลน์ สนามบินเซนได
สถานีนาโตริ
17นาที
JR สายหลัก โทโฮคุ
ชิบาตะ
(สถานีฟุนาโอกะ)

โดยรถยนต์

สนามบินเซนได
40นาที
ถนนท้องถิ่น
ชิบาตะ
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์