อะมาโกะ โนะ อิโช (ต้นแปะก๊วยจากอะมาโกะ)

อะมาโกะ โนะ อิโช
(ต้นแปะก๊วยจากอะมาโกะ)

"อะมาโกะ โนะ อิโช" เป็นต้นแปะก๊วยที่ขึ้นอยู่กลางเขาอะตาโกะ โดยคาดว่าน่าจะมีอายุราว 650 ปี มีความสูงถึง 31 เมตร มีขนาดเส้นรอบวง 11 เมตร และมีกิ่งก้านแผ่ออกไปทางทิศตะวันออกถึง 14 เมตร ไปทางทิศตะวันตก 12 เมตร ไปทางทิศใต้ 11 เมตร และไปทางทิศเหนือ 13 เมตร โดยจัดเป็นไม้เพศผู้

บนป้ายแนะนำมีข้อความเขียนอธิบายไว้ว่า "ต้นไม้นี้มีรากอากาศงอกออกมา 16 ราก บางรากมีความยาวถึง 4 เมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. ต้นไม้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีรูปทรงสวยงาม และยังเป็นต้นแปะก๊วยที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของญี่ปุ่น สำนักงานศึกษาธิการ เมืองชิบาตะ"

อะมาโกะ โนะ อิโช หรือต้นแปะก๊วยจากอะมาโกะต้นนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติประจำชาติ (พืช) ในปี 1968

ที่นี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านในสมัยก่อนมาสวดขอฝน โดยว่ากันว่าสายน้ำพุที่ไหลอยู่ใกล้กับรากของต้นแปะก๊วยนี้ไม่เคยแห้งเหือดเลย

อะมาโกะ โนะ อิโช รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์