อะมิดะเนียวไรโซ (วัดไดโคอิน)

อะมิดะเนียวไรโซ
(วัดไดโคอิน)

พระพุทธรูปทั้ง 4 องค์มีความสูงประมาณ 82 ซม. ตั้งประดิษฐานอยู่ ณ วัดไดโคอินในนิชิฟุนาบาซามะ เมืองชิบาตะ

ว่ากันว่าพระพุทธรูปเหล่านี้จะมีเหงื่อไหลเป็นหยดน้ำเมื่อภัยพิบัติกำลังจะเข้าใกล้หมู่บ้าน พระพุทธรูปเหล่านี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "พระพุทธรูปเหงื่อไหล"

ในสมัยก่อน ที่ฮงฟุนะบาซามะเคยมีวัดไม้อยู่แห่งหนึ่ง แต่เนื่องจากวัดดังกล่าวใกล้จะพังทลายลง จึงได้มีการย้ายพระพุทธรูปมายังวัดไดโคอิน ปัจจุบัน พระพุทธรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในอาคารคอนกรีตเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (วัดมักถูกล็อกไว้)

พระพุทธรูปเหล็กองค์นี้มีลายสลักระบุว่าปีบุเนอิที่ 3 (1266) โดยเป็นงานหล่อจากยุคคามาคุระ (ราวปี 1185-1333)

พระพุทธรูปเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมิยางิเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1969

Amidanyoraizo photo
a concrete structure photo

ตำนานรูปปั้นอะมิดะเนียวไร

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีบุตรสาวของตระกูลผู้ร่ำรวยและทรงอำนาจหนึ่งเกิดล้มป่วย มีผู้เข้าไปปรึกษาพระรูปหนึ่งที่เดินทางผ่านมาในเวลานั้น และได้ความว่า "อาการป่วยของบุตรสาวมีสาเหตุมาจากงูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำ" พระรูปดังกล่าวยังได้บอกอีกว่า "ให้สร้างเรือขึ้นมา 1 ลำ พร้อมกับพระพุทธรูปเหล็กอะมิดะเนียวไร 5 องค์ แล้วนำทั้งหมดไปทิ้งลงในหนองน้ำ จากนั้นบุตรสาวจึงจะดีขึ้น" หลังจากทำตามที่พระรูปนี้แนะนำ บุตรสาวของตระกูลก็พลันหายจากความเจ็บป่วย หลังจากนั้นจึงได้มีการขุดพระพุทธรูปอะมิดะเนียวไรเพียง 4 องค์ขึ้นมาจากหนองน้ำเพื่อนำไปใช้เรียกศรัทธาจากชาวบ้านเพิ่มเติม

โชโคซัน วัดไดโคอิน

วัดไดโคอินเป็นวัดของนิกายชิงกิชิงกงชู มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,260 ปี ว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับวัดโชโคซัน ไดโคอินในจังหวัดยามากาตะ ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปอะมิดะเนียวไร เทพผู้พิทักษ์เด็ก ไปจนถึงรูปปั้นฟุโดะเมียวโอะ (อจละ) ขนาดใหญ่ ที่นี่จึงจัดเป็นหนึ่งในวัดใหญ่ประจำเมืองชิบาตะ

Daikou-in temple photo
Fudomyooh photo
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์