ดาเตะ มาซามูเนะ-โคอุ คิบาโซ

ดาเตะ มาซามูเนะ-โคอุ คิบาโซ

รูปปั้นนี้เป็นรูปจำลองของอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นโดยโทรุ โคมุโระ ประติมากรจากเมืองชิบาตะ โดยมีขนาด 3/4 ของอนุสาวรีย์จริงซึ่งตั้งอยู่ที่ปราสาทในเซนได (ปราสาทอาโอบะ)

รูปปั้นตั้งแสดงอยู่ภายในห้องโถงของศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นประจำเมืองชิบาตะ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี

เราสามารถชมอนุสาวรีย์จริงได้จากด้านล่างของปราสาทอาโอบะเท่านั้น แต่ที่ศูนย์พัฒนาแห่งนี้ สามารถเลือกชมได้ทั้งจากด้านข้างหรือจะเดินขึ้นบันไดใกล้ๆ กันเพื่อขึ้นไปชมจากมุมด้านบนก็ได้

(มาซามูเนะเป็นที่รู้จักจากการสวมผ้าปิดตาข้างเดียว แต่สาเหตุที่รูปปั้นนี้ไม่ได้สวมผ้าปิดตาก็เนื่องมาจากเจตจำนงของมาซามูเนะที่ระบุไว้ในพินัยกรรมว่า "รูปแสดงทั้งหมดของข้าพเจ้าที่จะสร้างขึ้นหลังจากข้าพเจ้าถือกำเนิดจะต้องไม่มีผ้าปิดตารวมอยู่")

"โทรุ โคมุโระ"

หลังสำเร็จการศึกษาในฐานะหัวหน้าชั้นเรียนจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ กรุงโตเกียว (Tokyo School of Fine Arts) โทรุก็สร้างชื่อให้กับตนเองในวงการศิลปะญี่ปุ่นได้ตั้งแต่อายุเพียง 27 ปี
เขาได้รับเกียรติให้สร้างอนุสาวรีย์ทองสัมฤทธิ์เนื่องในวาระครบรอบ 300 ปี นับตั้งแต่ที่ดาเตะ มาซามูเนะเสียชีวิตในปี 1935 โดยอนุสาวรีย์ดังกล่าวได้ถูกนำไปตั้งไว้ที่ปราสาทอาโอบะ
โทรุเสียชีวิตลงด้วยโรควัณโรคปอดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ปี 1953 ในวัย 58 ปี

ดาเตะ มาซามูเนะ-โคอุ คิบาโซ ภาพถ่าย
ดาเตะ มาซามูเนะ-โคอุ คิบาโซ ภาพถ่าย
ศูนย์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชนบทชิบาตะมาชิ ภาพถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์