ฟุโดโดะ วิสทีเรีย

ฟุโดโดะ วิสทีเรีย

ต้นวิสทีเรียเก่าแก่อายุมากกว่า 450 ปีที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัดไดโคอินภายในเขตนิชิฟุนาบาซามะ เมืองชิบาตะ ต้นวิสทีเรียต้นนี้แตกกิ่งก้านพันเลื้อยรอบต้นตอร์ริยาญี่ปุ่นขนาดใหญ่ราวกับเป็นงูใหญ่ ส่วนบนสุดของต้นแผ่ออกปกคลุมพื้นที่ด้านบนเป็นรูปร่มทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ต้นวิสทีเรียจะออกดอกสีม่วงปกคลุมทั้งต้น แต่เนื่องจากดอกจะออกบริเวณด้านบนสุดของต้น จึงมองเห็นได้ยากจากพื้นด้านล่าง

ทางด้านข้างของต้นวิสทีเรียและตอร์ริยา เราจะเห็น "ฟุโดโดะ" (รูปจำลอง) ที่ชาวบ้านเคารพนับถือในฐานะรูปจำลองแพะรับบาป

นอกจากนี้ เมื่อเดินขึ้นบันไดไปยังฟุโดโดะได้ครึ่งทาง เราจะพบกับสายน้ำพุที่หลั่งไหลออกมาจากระหว่างฟุโดะซังทั้งสอง (อารฺยาจลนาถ) ว่ากันว่าสายน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งเลยแม้แต่น้อย

เนื่องจากวิสทีเรียต้นนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณค่าอย่างมากในญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นไม้ที่ย้ายไปปลูกใหม่ได้เมื่อต้นเก่าตาย ทางจังหวัดมิยางิจึงได้คัดแยกเมล็ดพันธุ์จากวิสทีเรียต้นนี้ และกำลังวิจัยพืชชนิดนี้อยู่ในปัจจุบัน

ต้นวิสทีเรียนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติประจำจังหวัดมิยางิเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1955

ฟุโดโดะ วิสทีเรีย รูปถ่าย
ฟุโดโดะ วิสทีเรีย รูปถ่าย
ฟุโดโดะ วิสทีเรีย รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์