สวนฟุนาโอกะโจชิ (สวนปราสาทฟุนาโอกะ)

สวนฟุนาโอกะโจชิ
(สวนปราสาทฟุนาโอกะ)

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดินที่ตระกูลชิบาตะเคยอาศัยอยู่จวบจนกระทั่งถึงยุคปฏิรูปเมจิ มีชื่อเสียงในนามจุดที่มีต้นซากุระสวยที่สุดในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดชมวิวหลักของสวนคือบริเวณจุดยอดสุดของภูเขา รองลงมาคือบริเวณกลางภูเขา และจุดที่ 3 คือตรงบริเวณจัตุรัสที่เราเดินเข้าไปจากโอเตมอน (ประตูหลัก)
หลังจากเหตุความไม่สงบแห่งดาเตะ (Date Disturbance) สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของตระกูลฮาราดะจึงถูกทำลายลง อีกทั้งยังมีการขุดดินบนที่ดินแห่งนี้ขึ้นมา 1 เมตรแล้วนำไปทิ้งตามคำสั่งของรัฐบาลโชกุน ต้นเฟอร์อันเป็นที่โด่งดังจากละครโทรทัศน์เรื่อง "โมมิ โนะ คิ วะ โนะคตตะ (ต้นเฟอร์ที่ยังคงอยู่)" ละครอิงประวัติศาสตร์ของช่อง NHK จากบทประพันธ์ของ ชูโกโร ยามาโมโตะ ที่ออกฉายในปี 1970 ยังคงยืนต้นสูงชะลูดเหนือไม้ต้นอื่นในสวนแห่งนี้

เราสามารถใช้รถรางเป็นยานพาหนะโดยสารในระยะทาง 305 เมตรจากบริเวณลานจอดรถไปยังจุดสูงสุดของสวนแห่งนี้ บนยอดเขาของที่นี่ เราจะพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงถึง 24 เมตร อีกทั้งยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศาทั่วทั้งเมืองชิบาตะ เรื่อยไปจนถึงแนวเทือกเขาซาโอะและมหาสมุทรแปซิฟิก

"เทศกาลชมดอกซากุระเมืองชิบาตะ" จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือน โดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 คนจากทั้งในและนอกจังหวัดมาเข้าร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ฟุนาโอกะโจชิ โคเอ็น รูปถ่าย
ซากุระเมืองชิบาตะ รูปถ่าย

รูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นนี้ตั้งตระหง่านอยู่เหนือยอดเขาภายในสวนฟุนาโอกะเจียว และกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองชิบาตะเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
โทคุสะบุโระ โนกุจิ ศิลปินจากเขตฟุนาโอกะ เมืองชิบาตะ สร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 1975 โดยใช้ทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อใช้เป็นที่สวดขอสันติภาพและความมั่นคง และเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของ ซีซู ผู้เป็นภรรยา
เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีต และมีความสูงถึง 24 เมตรเมื่อนับรวมส่วนฐาน ภายในมือของเจ้าแม่กวนอิมมีนกพิราบอันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
ในสมัยก่อนจะมีทางให้เราเข้าไปด้านในได้ แต่ด้วยผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น (The Great East Japan Earthquake) ทำให้ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว

รูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม รูปถ่าย

เนินสวนดอกไม้ชุมชน เมืองชิบาตะ

สวนดอกไม้ขนาด 1,000 ตารางเมตรบนจุดสูงสุดของสวนปราสาทฟุนาโอกะ (ทิศใต้ของจัตุรัสเจ้าแม่กวนอิม)
เมืองชิบาตะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ขึ้นในปี 2010 โดยตั้งเป้าให้เป็น "เมืองดอกไม้"
งานเพาะปลูกและการออกแบบทั้งหมดภายในสวนล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงของชาวเมืองชิบาตะ โดยที่นี่มีดอกไม้และไม้ดอกประจำฤดูกาลต่างๆ รวมมากกว่า 100 สายพันธุ์ อาทิเช่น ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ ให้เดินชม

เนินสวนดอกไม้ชุมชน เมืองชิบาตะ รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์