โมคุโซยาคุชิเนียวไรโซ (พระไภษัชยคุรุ) และจูนิชินโชริสึทโซ (แม่ทัพสวรรค์ทั้ง 12) (วัดเอ็นริวจิ)

โมคุโซยาคุชิเนียวไรโซ และจูนิชินโชริสึทโซ
(วัดเอ็นริวจิ)

รูปปั้นเหล่านี้เป็นรูปปั้นโมคุโซยาคุชิเนียวไรโซและจูนิชินโชริสึทโซที่สร้างขึ้นในยุคมูโรมาจิ และถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเอ็นริวจิ ตำบลอิริมาดะ เมืองชิบาตะ
เดิมที รูปปั้นเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในยาคุชิโดะของวัดนิชิเร็นบนภูเขาหลังวัด แต่ต่อมาถูกย้ายมายังวัดเอ็นริวจิแห่งนี้ในปี 1908

ทั้งยาคุชิเนียวไรโซและจูนิชินโชริสึทโซต่างถูกแกะสลักขึ้นจากต้นคัตสึระ

ยาคุชิเนียวไรโซมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าพระพุทธเจ้าหมอยา หรือ "โทโฮรูริคนโยไร" ชาวเมืองมิยางิที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออกคุ้นเคยกับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างดี ในฐานะพระผู้มีฤทธิ์ช่วยปัดเป่าโรคภัยหรือภยันตรายออกไปทางทิศตะวันออก

แม่ทัพสวรรค์ทั้ง 12 กลายเป็นเสมือนตัวตนที่สองของยาคุชิ และเพราะแม่ทัพเหล่านี้มีหน้าที่ปกป้องโมงยามและทิศทั้ง 12 เราจึงเห็นได้ถึงการเน้นย้ำท่วงท่าการเคลื่อนไหวและสีหน้าที่เปี่ยมความสง่างามและความเดือดดาล

รูปปั้นทั้งสองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมิยางิเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1956

โมคุโซยาคุชิเนียวไรโซ (พระไภษัชยคุรุ) และจูนิชินโชริสึทโซ (แม่ทัพสวรรค์ทั้ง 12) (วัดเอ็นริวจิ) รูปถ่าย

วัดเอ็นริวจิ

วัดแห่งนี้เป็นวัดเซนประจำนิกายโซโตะ ก่อตั้งขึ้นในปีบุงโรคุที่ 2 (1593) โดยมีชื่อเสียงในนามวัดประจำตระกูลของ ไค ฮาราดะ บุคคลผู้เป็นที่รู้จักจากช่วงเหตุความไม่สงบแห่งดาเตะ (Date Disturbance)

หลังจากที่มุเนะสุเกะ ฮาราดะ หรือที่หลายคนเรียกว่าไค ฮาราดะ ได้เข้าครองปราสาทฟุนาโอกะและย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ มี 2 ตระกูลในดินแดนอิริมาดะลุกขึ้นต่อต้านขุนนางใหม่รายนี้ ที่ปราสาทมารุยามะ ทหารและผู้อาศัยทุกคนลุกขึ้นต่อต้าน สุดท้ายผู้ครองปราสาทก็กระทำฮาราคีรี ขณะที่คนในตระกูลทั้งผู้ติดตามและเด็กต่างถูกฆ่าหมดสิ้น แม้จะเป็นฝ่ายศัตรู แต่ตระกูลฮาราดะก็รู้สึกเศร้าโศกและเห็นใจในความโหดเหี้ยมของการฆ่าล้างครั้งนี้ พวกเขาจึงเชิญนักบวชลำดับที่ 9 จากวัดฟุนาโอกะ โทโยจิ อันเป็นวัดประจำตระกูลมายังปราสาทเพื่อทำพิธีสวดศพให้กับเหล่าดวงวิญญาณในปราสาทมุรุยามะ วัดแห่งนี้จึงถือกำเนิดขึ้น

เนื่องจากวัดเอ็นริวจิมีตระกูลฮาราดะเป็นตระกูลผู้ก่อตั้ง ตัวอาคารจึงมีความโอ่อ่าอย่างที่หาไม่ได้ในพื้นที่ละแวกนี้ (ถูกทำลายจากเหตุไฟไหม้ปี 1903)

ไค ฮาราดะถูกสังหารในช่วงเหตุความไม่สงบแห่งดาเตะ (Date Disturbance) ในปี 1681 วัดโทโยจิอันเป็นวัดประจำตระกูลของเขาจึงถูกย้ายมายังเมืองโทเมะอย่างในปัจจุบัน นับจากนั้นเป็นต้นมา ชื่อของมุเนะสุเกะ ฮาราดะ ผู้ก่อตั้งวัดเอ็นริวจิก็เลือนหายไป

วัดเอ็นริวจิ รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์