เคนปงชาคุโชคุเรียวไกมันดาระซุ (วัดไดโคอิน)

เคนปงชาคุโชคุเรียวไกมันดาระซุ
(วัดไดโคอิน)

ภาพวาดจากสมัยราชวงศ์เหนือใต้ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดไดโคอิน เขตนิชิฟุนาบาซามะ เมืองชิบาตะ (157.9 ซม. x 129.7 ซม)
ภาพคงโกไคมันดาระและไทโซไคมันดาระเป็นภาพวาดที่เรียกรวมกันได้ว่า "เรียวไกมันดาระซุ" ภาพเหล่านี้แสดงถึงมิติที่มองเห็นได้ของโลก โดยมี "ไดนิชิเนียวไร" ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธลัทธิคุยหยานในญี่ปุ่นเป็นภาพหลัก
ภาพนี้จะถูกนำไปจัดแสดงภายในพระอุโบสถให้ประชาชนเข้าชมได้ปีละ 2 ครั้ง

วันจัดแสดง / วันที่ 16 มกราคมและ 16 สิงหาคมของทุกปี

แม้เราจะไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดของภาพพื้นหลัง เนื่องจากชิ้นส่วนวัสดุสำคัญจากยุคก่อนถูกเผาจากเหตุไฟไหม้ในอดีต แต่ตรงส่วนแกนยังมีรอยสลัก "ปีที่ 2 ของยุคชิโตคุ (ยุคโฮคุโช 1385)" ให้เห็นได้

นอกจากนี้ เรายังรู้ได้ว่าภาพนี้เคยผ่านการซ่อมแซมและจัดแสดงในปีบุงกิที่ 2 (1502) และในปีเคียวโฮที่ 19 (1734)

พระพุทธรูปเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมิยางิเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1969

เคนปงชาคุโชคุเรียวไกมันดาระซุ รูปถ่าย
เคนปงชาคุโชคุเรียวไกมันดาระซุ รูปถ่าย

โชโคซัน วัดไดโคอิน

วัดไดโคอินเป็นวัดของนิกายชิงกิชิงกงชู มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,260 ปี ว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับวัดโชโคซัน ไดโคอินในจังหวัดยามากาตะ ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปอะมิดะเนียวไร เทพผู้พิทักษ์เด็ก ไปจนถึงรูปปั้นฟุโดะเมียวโอะ (อจละ) ขนาดใหญ่ ที่นี่จึงจัดเป็นหนึ่งในวัดใหญ่ประจำเมืองชิบาตะ

วัดไดโคอิน รูปถ่าย
วัดไดโคอิน รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์