โทมิซาวะมาไกบุสึกัง

โทมิซาวะมาไกบุสึกัง

บริเวณพื้นที่ลาดหินโล่งเตียนทางทิศตะวันตกของเขาอิวาซากิ เขตโทมิซาวะ เป็นที่ตั้งของรูปปั้น "อะมิดาเนียวไรซาโซ" ความสูง 2.5 เมตร และรูปสลักพระพุทธองค์ขนาดน้อยใหญ่อีกมากมาย พระพุทธรูปต่างๆ เหล่านี้เป็นพระพุทธรูปจากสมัยคามาคุระตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอีก 33 องค์จากยุคเอโดะกระจายอยู่ทั่วทั้งไหล่เขา พระพุทธรูปที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของที่นี่ คือองค์พระโคคุอุโซโบซาสึ (พระโพธิสัตว์อากาศครฺภ) ซึ่งถูกแกะสลักขึ้นในช่วงปีเอนิงที่ 2 (1294) ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดในปี 1971

รูปปั้นอะมิดาเนียวไรซาโซองค์นี้เป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม "องค์พระโทมิซาวะ" โดยว่ากันว่า ฟุจิโกโร่ เคอิจิโบอุ แกะสลักรูปปั้นนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการจากไปของบิดา

ในปี 1965 ได้มีการสร้างอาคารวัดขึ้นเพื่อปกป้ององค์พระโทมิซาวะจากการกัดเซาะของกระแสลม เราจึงยังอาจบ่งชี้ลักษณะเฉพาะตัวขององค์พระนี้ได้ แต่ก็มีพระพุทธรูปอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกกัดเซาะจนแยกแยะรูปลักษณ์ไม่ได้อีก

โทมิซาวะมาไกบุสึกัง รูปถ่าย
โทมิซาวะมาไกบุสึกัง รูปถ่าย
กลับสู่ด้านบนสุด
แชร์